2019년 베트남 최저임금 5.3% 인상 예정

2019년 베트남 최저임금 5.3% 인상 예정

- 당초 노사간 이견 컸지만 역대 최저치인 5.3%로 합의 확정 - - 베트남 최저임금 인상률 매년 낮아지는 추세 -

06/08/2019
Năng lực của bạn đáng giá bao nhiêu và làm thế nào để thuyết phục nhà tuyển dụng để có mức lương xứng đáng?

Năng lực của bạn đáng giá bao nhiêu và làm thế nào để thuyết phục nhà tuyển dụng để có mức lương xứng đáng?

Nhấn mạnh lợi ích win-win cho cả hai bênBạn cần phải nhấn mạnh vào động lực khiến bạn nộp đơn vào vị trí ứng...

23/07/2018
Gắn bó với công ty bao lâu thì mới nên nhảy việc? Đây là lời khuyên chuyên gia tuyển dụng dành cho bạn

Gắn bó với công ty bao lâu thì mới nên nhảy việc? Đây là lời khuyên chuyên gia tuyển dụng dành cho bạn

Bạn nên gắn bó với một công việc tối thiểu trong bao lâu trước khi quyết định nhảy việc, tìm một chân trời mới?

23/07/2018
Nhiều ông sếp muốn tuyển được người tài nhưng lại quên đi điều này: Không được tính toán với người giỏi

Nhiều ông sếp muốn tuyển được người tài nhưng lại quên đi điều này: Không được tính toán với người giỏi

Tiền bạc là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Rất nhiều nhà tuyển dụng hoặc lãnh đạo doanh nghiệp từng mừng hụt khi suýt tuyển...

23/07/2018
일상을 바꾸면 신선함이 보인다!

일상을 바꾸면 신선함이 보인다!

#한국인터넷서비스 #디자인 #온라인광고 #광고회사 #디자이너

22/06/2018
소셜 미디어로 브랜드를 홍보하는 전문 디지털 마케터

소셜 미디어로 브랜드를 홍보하는 전문 디지털 마케터

#마케팅 #SNS광고 #애널리스트 #디지털마케팅

01/03/2018
나만의 디자인으로 멋진 브랜드를 탄생시키다

나만의 디자인으로 멋진 브랜드를 탄생시키다

#지티엘커뮤니케이션 #디자이너 #시각디자인 #광고 #상업디자인

01/03/2018