Askorean

Tìm công việc mơ ước của bạn.
Ngay hôm nay!

 Việc làm thêm

- 당초 노사간 이견 컸지만 역대 최저치인 5.3%로 합의 확정 - - 베트남 최저임금 인상률 매년 낮아지는 추세 -